انگ در نظام سلامت: مقاله مروری

5,000 تومان

دسته: برچسب:

توضیحات

انگ در نظام سلامت: مقاله مروری

 

چکیده
مقدمه: انگ به بیماری های اعصاب و روان منجر به تحمیل بار اضافی اين بیماری ها بر بیماران می گردد. با توجه به
اهمیت انگ در زندگی و رفتار بیماران اعصاب و روان و اين که تا به امروز تحقیقات اندکی در اين زمینه انجام شده است، بنا بر
اين هدف از اين مطالعه معرفی انگ و نقش آن در حیطه مراقبت از بیمار در نظام سالمت انجام شده است.
مواد و روش ها: به منظور يافتن مطالعات و منابع مرتبط با استیگمای بیماری های اعصاب و روان در نظام سالمت، از
پايگاه های اطالعاتی موجود در کتابخانه ملی ديجیتال پزشكی ايران)psychinfo, Elsevier ،index Nursing ،Proquest ،
Scopus ،scholar Google )و پايگاه های اطالعاتی فارسی از جمله Irandoc ،Medex Iran ،Magiran ،SID استفاده
گرديد. در مجموع 120 مقاله به دست آمد که از میان آن ها 48 مقاله انتخاب و مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
يافته های پژوهش: مطالعات مختلف نشان داد که عوامل موثر و ايجادکننده انگ در نظام سالمت با توجه به مرور
متون شامل تاثیر فرهنگ، عدم آشنايی ارائه دهندگان سالمت با تجربیات اين بیماران، ديدگاه نامناسب نسبت به بیماران، عدم
درمان مناسب، عدم همدلی، ارتباط نامناسب، عدم در نظر گرفتن حقوق بیماران، عدم رعايت حريم خصوصی بیمار می باشد.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به تاثیر و پیامدهای انگ در نظام سالمت، مديران پرستاری بايد برای مقابله با آن و
کاهش استیگمای بیماری های روان پزشكی در سطح جامعه تمرکز کنند.

 

1 )گروه پرستاري، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، ايران
2 )گروه پرستاري، دانشگاه آزاد مشهد، مشهد، ايران

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “انگ در نظام سلامت: مقاله مروری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.