هر بانکی در ایران چه سودی به هر حسابی میده؟

  هر بانک چه سودی به حساب های سپرده کوتاه مدت و بلند مدت می دهد؟ در پی بحث و گفتگو در دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد تهران جنوب در دانشگده ها معماری برآن شدیم تا نرخ های سودهای بانکی سال 97 را یکبار برای دانشجویان عزیز که می خواهند پول هایشان را در بانک […]

Read More »