اتوکد 2019

اتوکد

  اتوکد از آن نرم افزارهای جهانی است که حداقل یکبار اسم آنرا شنیده اید و می دانید که با معماری و ساختمان سازی و عمران و نقشه کشی سر وکار دارد. اگر بیشتر در جریان باشید بک گراند مشکی و مخوف آنرا به خاطر می آورید که درنقشه های درست و حسابی صدها اجزای […]

Read More »