بهترین کشور برای مهاجرت مهندس معماری

بدترین وضعیت کشور آمریکا از بهترین وضعیت هر کشور دیگری بهتر است. آن قدر امکانات در این کشور زیاد است که شما باید آن را به هر کشور دیگری ترجیح بدهید و سعی کنید که ابتدا به این کشور برای مهاجرت در هر رشته اقدام کنید.اما با توجه به تحریم ها و ترامپ و خصومت […]

Read More »

موزه های معروف جهان از نظر معماری

در جهان موزه های بسیار زیادی وجود دارد که بسیاری از انها در آمریکا هستند اما چون اروپا مهد هنر جهان است کشورهایی همجون فرانسه و ایتالیا دارای آثار هنری زیادی هستند و موزه های بزرگی همچون لوور فرانسه وجود دارند. در ایران با اینکه مهد تمدن جهان است موزه ها چندان قوی نیستند و […]

Read More »

کمک رسانی به طراحی شما در رشته معماری

چرا معماری در ایران بسیار مهم است؟

چرا معماری در ایران بسیار مهم است؟
کافیست یک نگاهی به شهرتهران بیندازید و کمی آنرا با شهرهای مهم دنیا مقایسه کنید تا اهمیت معماری برای شما هویدا شود! چرا راه دور برویم؟ استانبول ترکیه!

Read More »