سازه هاي سبز

سازه هاي سبز يكي از جذاب ترين و در عين حال كاربردي ترين مفاهيم فناوري نوين محسوب ميشوند كه تنها طي 2 دهه گذشته از شتاب خيره كننده اي برخوردار شده اند و به عقيده كارشناسان از زمان معرفي جهاني فناوري هاي سبز يكي از بارز ترين مظاهر اين دسته از فناوري ها به شمار مي ايند.
با توجه به تغييرات الگو هاي شهر نشيني مدرن اين دسته خاص از فناوري هاي سبز در زمينه ي طراحي و ساخت سازه هايي نظير برج ها كاربردي تر شده اند.

سازه هاي سبز يكي از جذاب ترين و در عين حال كاربردي ترين مفاهيم فناوري نوين محسوب ميشوند كه تنها طي 2 دهه گذشته از شتاب خيره كننده اي برخوردار شده اند و به عقيده كارشناسان از زمان معرفي جهاني فناوري هاي سبز يكي از بارز ترين مظاهر اين دسته از فناوري ها به شمار مي ايند.
با توجه به تغييرات الگو هاي شهر نشيني مدرن اين دسته خاص از فناوري هاي سبز در زمينه ي طراحي و ساخت سازه هايي نظير برج ها كاربردي تر شده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.