موزه های معروف جهان از نظر معماری

در جهان موزه های بسیار زیادی وجود دارد که بسیاری از انها در آمریکا هستند اما چون اروپا مهد هنر جهان است کشورهایی همجون فرانسه و ایتالیا دارای آثار هنری زیادی هستند و موزه های بزرگی همچون لوور فرانسه وجود دارند. در ایران با اینکه مهد تمدن جهان است موزه ها چندان قوی نیستند و حتی حفاظتی هم از آنان نمی شود . چون مسئولین اعتقادی به این چیزها ندارند و حتی نمی توانند نام موزه لوور را تلفظ کنند.