دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور رشته کامپیوتر با جواب

دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور رشته کامپیوتر با جواب
نام درس دانلود سوال دانلود پاسخنامه
ریاضی ۲ – ریاضی عمومی ۲ – ریاضی کاربردی ۱ Download Download تستی

Download تشریحی

نظریه گراف و کاربردهای آن Download Download
معادلات دیفرانسیل Download Download تستی

Download تشریحی

ریاضی مهندسی – ریاضیات مهندسی Download Download تستی

Download تشریحی

ریاضی ۱ – ریاضی عمومی ۱ Download Download تستس

Download تشریحی

جبر خطی عددی Download Download تستی

Download تشریحی

مبانی علوم ریاضی Download Download
جبرخطی – مبانی ماترسی و جبرخطی Download Download تستی

Download تشریحی

مبانی آنالیز ریاضی Download Download تستی

Download تشریحی

جبر 1 – مبانی جبر Download Download
بهینه سازی خطی – تحقیق در عملیات 1 Download Download تستی

Download تشریحی

ریاضی ۲ – ریاضی عمومی ۲ – ریاضی کاربردی ۱ Download Download
ریاضیات گسسته – ساختمان گسسته Download Download تستی

Download تشریحی

فیزیک 1- فیزیک پایه 1 – فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه Download Download تستی

Download تشریحی

فیزیک 2- فیزیک پایه 2 – فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه Download Download تستی

Download تشریحی

اصول کامپیوتر 1 – مبانی کامپیوتر و برنامه سازی Download Download تستی

Download تشریحی

مدارهای الکتریکی – مدارکهای الکتریکی ۱ Download Download
آمار و احتمالات کاربردی-آمار و احتمالا مهندسی Download Download تستی

Download تشریحی

اصول کامپیوتر 2 – برنامه سازی پیشرفته Download Download تستی

Downloadتشریحی

ذخیره و بازیابی اطلاعات Download Download تستی

Download تشریحی

ریز پردازنده Download Download
اصول طراحی پایگاه داده ها -پایگاه داده ها Download Download تستی

Download تشریحی

شبیه سازی کامپیوتری Download Download تستی

Download تشریحی

اصول سیستم های عامل – سیستم های عامل Download Download تستی

Download تشریحی

مهندسی نرم افزار 2 Download Download
مهندسی اینترنت – مهندسی فناوری اطلاعات 1 Download Download تستی

Download تشریحی

گرافیک کامپیوتری – گرافیک گامپیوتری 1 Download Download تستی

Download تشریحی

سیستم های اطلاعات مدیریت Download Download
ارائه مطلب علمی و فنی – شیوه ارائه مطالب علمی و فنی Download Download
مبانی فناوری اطلاعات Download Download
مدار منطقی – مدار های منطقی Download Download تستی

Download تشریحی

ساختمان داده ها – ساختمان داده و الگوریتم ها Download Download تستی

Download تشریحی

طراحی الگوریتم ها – طراحی و تحلیل الگوریتمها Download Download تستی

Download تشریحی

افتصاد مهندسی Download Download
اصول طراحی نرم افزار – مهندسی نرم افزار 1 Download Download تستی

Download تشریحی

شبکه های کامپیوتری 1 Download Download
شبکه های کامپیوتری 2 Download Download تستی

Download تشریحی

سیستم های چند رسانه ای – محیط های چند رسانه ای Download Download
هوش مصنوعی Download Download تستی

Download تشریحی

مبانی نظریه محاسبه نظریه اتوماتها و زبانها -نظریه زبانها و ماشین ها Download Download
پژوهش عملیاتی Download Download تستی

Download تشریحی

اصول سیستم های کامپیوتری Download Download
مبانی نظریه محاسبه – نظریه توماتها و زبانها – نظری زبان ها و ماشین ها Download Download
منطق – منطق ریاضی Download Download تستی

Download تشریحی

معماری کامپیوتر Download Download تستی

Download تشریحی

الکترونیک دیجیتال Download Download تستی

Download تشریحی

مدارهای الکتریکی 2 Download Download تستی

Download تشریحی

طراحی سیستم های VLSI Download Download تستی

Download تشریحی

انتقال داده ها Download Download تستی

Download تشریحی

ریز پردازنده 2 Download Download تستی

Download تشریحی

مبانی نظریه محاسبه – نظریه اتوماتها و زبانها – نظریه زبانها و ماشینها Download Download
مبانی احتمال Download Download
آنالیز عددی 2 Download Download تستی

Download تشریحی

ریز پردازنده 1 Download Download
اصول سازمان و مدیریت – مبانی مدیریت و سازماندهی Download Download
مبانی جامعه شناسی – مفاهیم اساسی 1 Download Download
زبان تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات Download Download
اصول فناوری اطلاعات Download Download
تحلیل و طراحی سیستم ها Download Download تستی

Download تشریحی

مدار های الکتریکی – مدار های الکتریکی 1 Download Download تستی

Download تشریحی

تجارت الکترونیکی Download Download تستی

Download تشریحی

مهندسی فناوری اطلاعات 2 Download Download
مبانی الکترونیک دیجیتال Download Download
مباحث نو در فناوری اطلاعات Download
فناوری اطلاعات برای مدیران Download Download
مدیریت پروژه های نرم افزاری – مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات Download Download
مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات Download Download
مبانی جغرافیای جمعیت – مبانی جمعیت شناسی Download Download
Summary
نمونه سوالات پیام نور رشته کامپیوتر با جواب free
Service Type
نمونه سوالات پیام نور رشته کامپیوتر با جواب free
Provider Name
memarmy.ir,
تهرانپارس - قنات کوثر - ک دهم مرکزی -,Tehran,تهران-1689957611,
Telephone No.09123961643
Area
iran
Description
دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور رشته کامپیوتر با جواب