دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور رشته روانشناسی با جواب

 

 

دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور رشته روانشناسی با جواب
نام درس دانلود سوال دانلود پاسخنامه
فیزیولوژی اعصاب و غدد Download Download
کاربرد آزمونهای روانی Download Download
اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده Download Download
روش تدریس حرفه و فن و بررسی کتب – روشهای نوین یادگیری روشها و فنون تدریس Download Download
روش تحقیق در روانشناسی Download Download
روانشناسی اجتماعی Download Download
روان سنجی Download Download
آسیب شناسی روانی 1 – روانشناسی مرضی Download Download
پویایی گروه – روانشناسی پویایی گروهی – مبانی تفکر جمعی و کارگروهی Download Download
اعتیاد سبب شناسی و درمان آن – روانشناسی اعتیاد Download Download
روانشناسی هوش و سنجش آن Download Download
آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان – روانشناسی مرضی کودک Download Download
آموزش و پرورش کودکان استثنایی – روانشناسی کودکان استثنایی Download Download
آسیب شناسی روانی 2 Download Download
تفکر و زبان Download Download
اختلالات یادگیری – روانشناسی یادگیری با تاکید بر اختلالات یادگیری Download Download
روانشناسی جنایی Download Download
ارزشیابی شخصیت Download Download
روانشناسی بازی Download Download
متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی Download Download
مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره Download Download
روانشناسی عمومی – روانشناسی عمومی 1 – مباحث اساسی در روانشناسی 1 Download Download
 PNUNA.COM
مبانی جامعه شناسی – مبانی جامعه شناسی جهانگردی Download Download
آمار توصیفی – روشهای آماری در علوم تربیتی Download Download
روانشناسی عمومی 2 Download Download
تاریخچه و مکاتب روانشناسی Download Download
روانشناسی رشد – روانشناسی رشد 1 – کودکی Download Download
روانشناسی – علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی Download Download
کلیات فلسفه – کلیات فلسفه روانشناسی – مبانی فلسفه 1 Download Download
روانشناسی یادگیری – طراحی و مطالعه مسائل یادگیری و آموزش Download Download
روانشناسی احساس و ادراک Download Download
روانشناسی تحولی 2 – روانشناسی رشد 2 – روانشناسی رشد 2 نوجوانی Download Download
روانشناسی فیزیولوژیک Download Download
جریانهای فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان – روانشناسی تربیتی Download Download
روانشناسی شخصیت.نظریه ها و مفاهیم Download Download
روانشناسی تجربی Download Download
بهداشت روانی Download Download
مقدمات نورو پسیکولوژی Download Download
اعتیاد.سبب شناسی و درمان آن) – روانشناسی اعتیاد Download Download
 PNUNA.COM
آسیب شناسی احتماعی – جامعه شناسی انحرافات اجتماعی Download Download
انگیزش و هیجان Download Download
روش تحقیق – روش تحقیق با تاکید بر علوم تربیتی Download Download
زبان تخصصی روانشناسی 2 – متون روانشناسی به زبان خارجه 2 Download Download
مقدمات روانشناسی سلامت Download Download
نظریه مشاوره و روان درمانی Download Download
روشهای اصلاح و تغییر رفتار Download Download
کاربرد کامپیوتر در روانشناسی – کامپیوتر کاربردی برای دانشجویان روانشناسی Download Download
آمار استنباطی Download Download
Summary
Review Date
Reviewed Item
دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور رشته روانشناسی با جواب کاملا free و رایگان برای دانشجویان عزیز رشته های مختلف
Author Rating
51star1star1star1star1star