هر بانکی در ایران چه سودی به هر حسابی میده؟

هر بانک چه سودی به حساب های سپرده کوتاه مدت و بلند مدت می دهد؟ در پی بحث و گفتگو در دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد تهران جنوب در دانشگده ها معماری برآن شدیم تا نرخ های سودهای بانکی سال 97 را یکبار برای دانشجویان عزیز که می خواهند پول هایشان را در بانک بگذارند […]

Read More »