عمران

عمران رشته مکمل معماری است. در واقع عمران دستوران معمار را اجرا می کند. اگر از معماری زیبایی شناسی را کم کنیم به عمران می رسیم که بیشتر با ساخت و استحکام بنا و فرمول های شیمایی و فیزیکی و زیرساخت سروکار دارد.

در حال نمایش 1–16 از 32 نتیجه